Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Văn lớp 8 - Có đáp án

Tham khảo đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Ngữ Văn khối lớp 8 có kèm ma trận đề thi và đáp án giải chi tiết.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Văn lớp 8 - Có đáp án

Câu 3 (2 điểm)

Chuyển đổi mỗi câu chủ động sau thành hai câu bị động theo hai kiểu khác nhau.

a. Các kiến trúc sư xây dựng ngôi nhà này trong 3 năm.

b. Người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân.

De khao sat chat luong dau nam 2021 mon Van lop 8 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Văn lớp 8 - Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!