Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 THPT Thuận Thành 1 - môn Hoá 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 - 2022 THPT Thuận Thành 1 môn Hoá khối 11 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 THPT Thuận Thành 1 - môn Hoá 11

Câu 38: Đối với phản ứng có chất khí tham gia thì nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Khi áp suất tăng, tốc độ phản ứng giảm.

B. Khi áp suất giảm, tốc độ phản ứng tăng.

C. Áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

D. Khi áp suất tăng, tốc độ phản ứng tăng.

De khao sat chat luong dau nam 2021 THPT Thuan Thanh 1 - mon Hoa 11

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2021 THPT Thuận Thành 1 - môn Hoá 11

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247