Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Anh - THPT Nguyễn Hiền 2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Tiếng Anh của trường THPT Nguyễn Hiền (Quảng Nam) năm học 2021 - 2022 được cập nhật dưới đây, các em cùng luyện tập.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Anh - THPT Nguyễn Hiền 2021

Question 27. He was driving very fast. He didn't know the road was icy.

A. If he knew that the road was icy, he wouldn't have driven so fast.

B. If he had known that the road had been icy, he wouldn't have been driving so fast.

C. If he had known that the road was icy, he wouldn't have been driving so fast.

D. If he had known that the road was icy, he wouldn't be driving so fast.

De khao sat chat luong dau nam lop 10 mon Anh - THPT Nguyen Hien 2021

De khao sat chat luong dau nam lop 10 mon Anh - THPT Nguyen Hien 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Anh - THPT Nguyễn Hiền 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!