Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 THPT Đông Thạnh 2019

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THPT Đông Thạnh năm 2019 lớp 10 môn Toán có đáp án cụ thể như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 THPT Đông Thạnh 2019

Câu 3 (5 đ) Cho hình lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vectơ khác 0 và cùng phương với AB

b) Tìm các vectơ khác 0 và cùng hướng với OA

c) Tìm các vectơ khác 0 và ngược hướng với OE

d) Tìm các vectơ bằng vectơ AF

De khao sat chat luong dau nam lop 10 THPT Dong Thanh 2019

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 THPT Đông Thạnh 2019

De khao sat chat luong dau nam lop 10 THPT Dong Thanh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 THPT Đông Thạnh 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!