Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Anh 2021 - Có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học lớp 12 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 có đáp án giải chi tiết.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Anh 2021 - Có đáp án

19. “If I were you, I would work hard to pay for the debt." - said Tony.

A. Tony told that he w pay for the debt for his friend.

B. Tony said to friend if he were him, he would work hard to pay for the debt.

C. Tony told friend he would pay for the debt.

D. Tony said to his friend if he had been him, he would have worked hard to pay for the debt.

De khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Anh 2021 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Anh 2021 - Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!