Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán 2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm học 2021 - 2022 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán 2021

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:

A. Hàm số có hai điểm cực đại.

B. Hàm số có hai điểm cực trị.

C. Hàm số có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

D. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.

De khao sat chat luong dau nam lop 12 mon Toan 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!