Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán - TH Tam Hồng 1 năm 2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 - 2022 lớp 4 môn Toán của trường Tiểu học Tam Hồng 1 gồm các câu hỏi như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán - TH Tam Hồng 1 năm 2021

Câu 4: Giá tiền một quyển vở là 1500 đồng. Nga đưa cho cô bán hàng 5000 đồng để mua 3 quyển vở. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Nga bao nhiêu tiền?

De khao sat chat luong dau nam lop 4 mon Toan - TH Tam Hong 1 nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán - TH Tam Hồng 1 năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!