Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán 2021 - có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 5 lên lớp 6 năm 2021 gồm 06 câu hỏi tự luận, có đáp án và biểu điểm hướng dẫn chấm chi tiết.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán 2021 - có đáp án

Bài 3: (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30 km/h. Sau 4 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau.

a) Tính quãng đường AB.

b) Chỗ gặp nhau của hai xe cách B bao nhiêu km?

De khao sat chat luong dau nam lop 6 mon Toan 2021 - co dap an

De khao sat chat luong dau nam lop 6 mon Toan 2021 - co dap an

De khao sat chat luong dau nam lop 6 mon Toan 2021 - co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán 2021 - có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!