Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán - THCS Phạm Công Bình 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán của trường THCS Phạm Công Bình năm 2021 - 2022 gồm 03 điểm phần trắc nghiệm, 7 điểm phần tự luận. Học sinh làm bài trong thời gian 60 phút.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán - THCS Phạm Công Bình 2021

Câu 4. (1,5 điểm) Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 30m, rộng 20m, cao 4dm.

a) Tìm thể tích của thùng.

b) Người ta dùng thùng này để đổ nước vào một cái bể hình lập phương cạnh 1,5m. Khi đổ được 100 thùng thì được 90% thể tích của bể. Hỏi lúc đầu trong bể có bao nhiêu lít nước.

Câu 5. (1 điểm) Cho tam giác ABC có diện tích là 150m. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5m thì diện tích tăng thêm là 35 m. Tính đáy BC của tam giác.

De khao sat chat luong dau nam lop 6 mon Toan - THCS Pham Cong Binh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán - THCS Phạm Công Bình 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!