Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lý - Vĩnh Tường 2021

Tham khảo chi tiết đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Vật Lý, Phòng GD Vĩnh Tường năm học 2021 - 2022.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lý - Vĩnh Tường 2021

Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:

A. ảnh ảo, hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

B. ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.

D. ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

De khao sat chat luong dau nam lop 8 mon Ly - Vinh Tuong 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lý - Vĩnh Tường 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!