Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán 2021 - Có đáp án

Đề tham khảo thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm học 2021 - 2022 gồm 05 câu hỏi tự luận (Đề thi có đáp án chi tiết).

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán 2021 - Có đáp án

Câu 2: (2.0đ) Biết độ dài các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 3, 5, 7. Tính độ dài mối cạnh của tam giác đó. Biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8 cm.

Câu3:(2.0đ) Cho hai đa thức :

De khao sat chat luong dau nam lop 8 mon Toan 2021 - Co dap an

De khao sat chat luong dau nam lop 8 mon Toan 2021 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán 2021 - Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!