Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Anh 2018 - 2019 THPT Thuận Thành 1

Các em tham khảo dưới đây đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 11 năm học 2018 - 2019. Đề gồm có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 11 THPT Thuận Thành 1 2018-2019

Câu 27: “Would you like to have lunch with me on Sunday?” he said to me.

A.He invited me to have lunch with him on Sunday.

B. He offered me to have lunch with him on Sunday.

C. He suggested me to have lunch with him on Sunday.

D. He reminded me to have lunch with him on Sunday.


De khao sat dau nam lop 11 mon Anh 2018 - 2019 THPT Thuan Thanh 1De khao sat dau nam lop 11 mon Anh 2018 - 2019 THPT Thuan Thanh 1De khao sat dau nam lop 11 mon Anh 2018 - 2019 THPT Thuan Thanh 1De khao sat dau nam lop 11 mon Anh 2018 - 2019 THPT Thuan Thanh 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Anh 2018 - 2019 THPT Thuận Thành 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247