Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý 12 - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

Chi tiết đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật Lý khối 12 trường THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) năm 2021 - 2022, các em học sinh cùng luyện tập.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý 12 - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

Câu 25: Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 cm đến vô cực là mắt mắc tật cận thị.

B. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến vô cực là mắt bình thường.

C. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 cm đến vô cực là mắt lão.

De khao sat chat luong dau nam mon Ly 12 - THPT Thuan Thanh 1 nam 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Ly 12 - THPT Thuan Thanh 1 nam 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Ly 12 - THPT Thuan Thanh 1 nam 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Ly 12 - THPT Thuan Thanh 1 nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý 12 - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247