Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý lớp 9 năm 2023

Cập nhật mới nhất đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 năm học 2023 - 2024 môn vật lý, xem chi tiết phía dưới.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý lớp 9 năm 2023

1. Thả một ít đường vào nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Câu giải thích nào sau đây là đúng

A. Vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước

B. Vì khi khuấy nhiều nước và đường cùng nóng lên.

C. Vì khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng

B. Một cách giải thích khác.

De khao sat chat luong dau nam mon Ly lop 9 nam 2023

De khao sat chat luong dau nam mon Ly lop 9 nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý lớp 9 năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247