Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 12 - THPT Nguyễn Viết Xuân 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán khối 12 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2021 - 2022 gồm 06 trang nội dung như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 12 - THPT Nguyễn Viết Xuân 2021

Câu 43: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với mặt phẳng (BCD). Biết tam giác BCD vuông tại C và AB = , AC = a/, CD = a. Gọi E là trung điểm của cạnh AC. Góc giữa hai đường thẳng AB và DE bằng?

A. 90°.              B. 60°             C. 45°                 D. 30°

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De khao sat chat luong dau nam mon Toan 12 - THPT Nguyen Viet Xuan 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Toan 12 - THPT Nguyen Viet Xuan 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Toan 12 - THPT Nguyen Viet Xuan 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Toan 12 - THPT Nguyen Viet Xuan 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Toan 12 - THPT Nguyen Viet Xuan 2021

De khao sat chat luong dau nam mon Toan 12 - THPT Nguyen Viet Xuan 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 12 - THPT Nguyễn Viết Xuân 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247