Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - TH Minh Tân 2022

Cùng luyện tập với đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 của trường Tiểu học Minh Tân (Phòng GD Yên Lạc) năm học 2021 - 2022.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - TH Minh Tân 2022

Câu 12. Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 32 rồi trừ đi 23 thì được kết quả bằng 29.

Số đó là:.......

Câu 13. Có 4 viên bị xanh và đỏ, số viên bị đỏ ít hơn số viên bị xanh. Số viên bị xanh là: và số viên bị đỏ là:......

Câu 14. Các số: 8; 60; 35; 51; 23 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Câu 15 : Minh gấp được 13 con hạc và nhiều hơn Tân 2 con hạc. Hỏi Tân gấp được bao nhiêu con hạc ?

De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 2 - TH Minh Tan 2022

De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 2 - TH Minh Tan 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 - TH Minh Tân 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247