Đề khảo sát chất lượng đầu năm THPT Thuận Thành 1 - lớp 12 môn Hóa 2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm của trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh lớp 12 môn Hóa năm học 2021 - 2022 (Đề thi có đáp án) gồm các câu hỏi có nội dung như sau:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm THPT Thuận Thành 1 - lớp 12 môn Hóa 2021

Câu 40: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe,O, và Fe3O4. Hòa tan m gam X trong 400 ml dung dịch HCl 2M, thấy thoát ra 2,24 lít H2 (đktc) và còn lại 2,8 gam Fe duy nhất chưa tan. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào dung dịch HNO3 đặc nóng (dư) thì thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 14,8 gam và 20,16 lít.                    B. 24,8 gam và 4,48 lít.

C. 30,0 gam và 16,8 lít.                      D. 32,6 gam và 10,08 lít.

De khao sat chat luong dau nam THPT Thuan Thanh 1 - lop 12 mon Hoa 2021

De khao sat chat luong dau nam THPT Thuan Thanh 1 - lop 12 mon Hoa 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm THPT Thuận Thành 1 - lớp 12 môn Hóa 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247