Đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 - THPT chuyên Hùng Vương (Có đáp án)

Tham khảo đề thi khảo sát chất lượng lần 2 khối 10 năm học 2023 - 2024 môn Toán trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ có đáp án.

Đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 - THPT chuyên Hùng Vương

Câu 2. Một công ty, trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ một tấn Cacbon loại 1 (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 5 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ, từ 1 tấn Cacbon loại 2 (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to có giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương nhỏ có giá 10 triệu đồng. Hỏi trong một tháng công ty này lãi được nhiều nhất là bao nhiêu tiền (đơn vị: triệu đồng)? Biết rằng mỗi tháng chỉ có thể sử dụng tối đa 4 tấn Cacbon mỗi loại và tổng số tiền mua Cacbon không vượt quá 500 triệu đồng.

De khao sat chat luong lan 2 mon Toan lop 10 - THPT chuyen Hung Vuong (Co dap an)

De khao sat chat luong lan 2 mon Toan lop 10 - THPT chuyen Hung Vuong (Co dap an)

De khao sat chat luong lan 2 mon Toan lop 10 - THPT chuyen Hung Vuong (Co dap an)

Đáp án Đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 - THPT chuyên Hùng Vương

De khao sat chat luong lan 2 mon Toan lop 10 - THPT chuyen Hung Vuong (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 - THPT chuyên Hùng Vương (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247