Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Toán 2022 - THPT Ngô Gia Tự (Có đáp án)

Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 10, đáp án đề thi được cập nhật dưới đây.

Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Toán 2022 - THPT Ngô Gia Tự (Có đáp án)

a) Chứng minh tứ giác BCKH nội tiếp.

b) Chứng minh tam giác AMK đồng dạng với tam giác ACM.

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MKC, xác định vị trí điểm C để độ dài đoạn IN nhỏ nhất.

De khao sat chat luong lop 10 mon Toan 2022 - THPT Ngo Gia Tu (Co dap an)

De khao sat chat luong lop 10 mon Toan 2022 - THPT Ngo Gia Tu (Co dap an)

De khao sat chat luong lop 10 mon Toan 2022 - THPT Ngo Gia Tu (Co dap an)

De khao sat chat luong lop 10 mon Toan 2022 - THPT Ngo Gia Tu (Co dap an)

De khao sat chat luong lop 10 mon Toan 2022 - THPT Ngo Gia Tu (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Toán 2022 - THPT Ngô Gia Tự (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247