Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Toán 2023 - THPT Nguyễn Khuyến

Đề thi khảo sát chất lượng khối lớp 10 năm học 2023 - 2024 môn Toán trường THPT Nguyễn Khuyến, Quảng Nam.

Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Toán 2023 - THPT Nguyễn Khuyến

Câu 3. (2,0 điểm)

a) Lớp 10/1 dự định trồng 280 cây xanh. Đến ngày thực hiện có 7 bạn không tham gia được do được trường tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, nên mỗi bạn còn lại của lớp phải trồng thêm 2 cây mới dảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 10/1 có bao nhiêu học sinh?

Câu 5. (0,5 điểm)

Cho x, y là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (x^2 + 3)/(x + y) + y.

De khao sat chat luong lop 10 mon Toan 2023 - THPT Nguyen Khuyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Toán 2023 - THPT Nguyễn Khuyến

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247