Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Văn - THPT Bình Minh 2019

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 10 năm học 2019 - 2020 môn ngữ văn trường THPT Bình Minh, Ninh Bình.

Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Văn - THPT Bình Minh 2019

Câu 1. (1,0 điểm) Chép lại câu văn có chứa thành phần phụ chú trong đoạn trích, gạch chân thành phần phụ chú.

Câu 2. (0,5 điểm) Cụm từ Tất cả được in đậm trong đoạn trích được dùng để nói về điều gì?

Câu 3. (1,5 điểm) Những ước mơ của ba cô gái thanh niên trong đoạn trích có ý nghĩa gì?

De khao sat chat luong lop 10 mon Van - THPT Binh Minh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng lớp 10 môn Văn - THPT Bình Minh 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!