Đề khảo sát chất lượng lớp 9 môn Anh Phòng GD Nghi Lộc

Các em tham khảo bên dưới đề khảo sát chất lượng lớp 9 năm học 2020 - 2021 môn Tiếng Anh lớp 9 của Phòng GD Nghi Lộc

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 môn Anh Phòng GD Nghi Lộc

Question 26. The new students hope _____ to many of the school's social activities.

A. to be included                 B. including

C. into include                     D. the included

De khao sat chat luong lop 9 mon Anh Phong GD Nghi LocDe khao sat chat luong lop 9 mon Anh Phong GD Nghi LocDe khao sat chat luong lop 9 mon Anh Phong GD Nghi LocDe khao sat chat luong lop 9 mon Anh Phong GD Nghi Loc

Theo TTHN 

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng lớp 9 môn Anh Phòng GD Nghi Lộc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!