Đề khảo sát chất lượng lớp 9 tỉnh Thanh Hóa môn Anh năm 2021

Dưới đây là đề khảo sát chất lượng lớp 9 của Sở GD Thanh Hóa môn Tiếng Anh năm học 2020 - 2021, các em tham khảo

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 tỉnh Thanh Hóa môn Anh năm 2021 

10. ________ I heard the telephone ring, I didn't answer it.

A. Because          B. Despite             C. Although               D. Since

11. Don't forget ________ the door when you leave.

A. lock             B. locking                C. to locking               D. to lock

De khao sat chat luong lop 9 tinh Thanh Hoa mon Anh nam 2021De khao sat chat luong lop 9 tinh Thanh Hoa mon Anh nam 2021De khao sat chat luong lop 9 tinh Thanh Hoa mon Anh nam 2021De khao sat chat luong lop 9 tinh Thanh Hoa mon Anh nam 2021

Theo TTHN 

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng lớp 9 tỉnh Thanh Hóa môn Anh năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!