Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 THPT Liễn Sơn 2019

Đề thi khảo sát chất lượng năm học mới 2019 - 2020 lớp 11 môn Hóa trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 THPT Liễn Sơn 2019

Câu 4: Khí hiđroclorua có thể điều chế đươc bằng phản ứng giữa tinh thể muối ăn với:

A. DD Xút

B. DD H2SO4 loãng

C. H2O

D. DD H2SO4 đặc

Câu 5: Thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch muối  halogenua là:

A. dung dịch NaClB. dung dịchNa2SO        C. dung dịch Ba(NO3)2         D. dung dịchAgNO3

Câu 6:Khi tham gia các phản ứng hóa học, nguyên tử canxi có khả năng dễ dàng:

A. nhận thêm 2e        B. nhận thêm 1e      C. nhường đi 4e             D. nhường đi 2e

De khao sat chat luong mon Hoa lop 11 THPT Lien Son 2019

Đáp án đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 THPT Liễn Sơn 2019

De khao sat chat luong mon Hoa lop 11 THPT Lien Son 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 THPT Liễn Sơn 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247