Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Hóa 2022 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

Các em cùng tham khảo đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa năm học 2022 - 2023 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh.

Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Hóa 2022 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

Câu 34: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có chứa 5,6 gam NaOH. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?

A. 28,89.          B. 31,17.             C. 33,15.             D. 36,14.

De khao sat dau nam lop 11 mon Hoa 2022 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De khao sat dau nam lop 11 mon Hoa 2022 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De khao sat dau nam lop 11 mon Hoa 2022 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De khao sat dau nam lop 11 mon Hoa 2022 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De khao sat dau nam lop 11 mon Hoa 2022 - THPT Han Thuyen (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Hóa 2022 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247