Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán 2022 - THPT Mai Sơn

Xem chi tiết dưới đây đề thi khảo sát chất lượng học sinh đầu năm lớp 11 môn Toán năm 2021 - 2022 trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán 2022 - THPT Mai Sơn

Câu 43. Phương trình đường thẳng đi qua N(1;2) và song song với đường thẳng 2x + 3y –12 = 0 là.

A. 2x+3y-8=0.            B. 2x+3y+8=0.

C. 4x+6y+1=0.           D. 2x-3y-8=0.

Câu 44. Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d :x−2y+3=0 . Phép tịnh tiến theo véc tơ v(2;2) biến đường thẳng d thành đường thẳng d có phương trình là?

De khao sat dau nam lop 11 mon Toan 2022 - THPT Mai Son

De khao sat dau nam lop 11 mon Toan 2022 - THPT Mai Son

De khao sat dau nam lop 11 mon Toan 2022 - THPT Mai Son

De khao sat dau nam lop 11 mon Toan 2022 - THPT Mai Son

De khao sat dau nam lop 11 mon Toan 2022 - THPT Mai Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán 2022 - THPT Mai Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247