Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Thuận Thành 1

Đề thi khảo sát đầu năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Thuận Thành 1

Câu 23. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. Nếu hai mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

B. Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng đó.

C. Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó phải đồng quy.

D. Trong không gian, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

De khao sat dau nam lop 12 mon Toan 2019 - THPT Thuan Thanh 1

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Thuận Thành 1

De khao sat dau nam lop 12 mon Toan 2019 - THPT Thuan Thanh 1

>> TẢI ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Thuận Thành 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!