Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Thuận Thành 1 năm 2018-2019

Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Thuận Thành 1 - Sở GD Bắc Ninh năm học 2018-2019, mời các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Thuận Thành 1 năm học  2018-2019

Câu 11: Có hai hộp bi mỗi hộp có 2 viên bi đỏ và 8 viên bi trắng. Các viên bi chỉ khác nhau về màu. Cho hai người mỗi người mỗi người một hộp và từ hộp của mình, mooic người lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để hai người lấy được số bi đỏ như nhau.

A. 14/15

B. 12/25

C. 11/25

D. 7/15

De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Thuận Thành 1 năm 2018-2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!