Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm 2019 trường THPT Yên Phong số 2, Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

Câu 7: Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lí thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất một câu lí thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau?

A. 36 .      B. 100.           C. 96 .           D. 60

Câu 18: Người ta sử dụng 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Vật lí, 9 cuốn sách Hóa học (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 12 học sinh, mỗi học sinh được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 12 học sinh trên có hai bạn Tâm và Huy. Tính xác suất để hai bạn Tâm và Huy có phần thưởng giống nhau.

De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Yen Phong so 2 nam 2019

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

De khao sat dau nam lop 12 mon Toan THPT Yen Phong so 2 nam 2019

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!