Đề Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 của phòng giáo dục huyện Kim Sơn có đáp án chi tiết.

Đề Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Câu 4. Khi tung một đồng xu 13 lần liên tiếp, có 7 lần xuất hiện mặt sấp (S). Khi đó xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa (N) là bao nhiêu.

Câu 5: Mỗi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương từ 1 đến 6. Gieo xúc xắc một lần. Mặt xuất hiện của xúc xắc là phần tử của tập hợp nào dưới đây?

De Khao sat dau nam lop 7 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

De Khao sat dau nam lop 7 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

Đáp án đề Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

De Khao sat dau nam lop 7 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

De Khao sat dau nam lop 7 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247