Đề khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Ninh Thành

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2023 - 2024 trường THCS Ninh Thành được cập nhật dưới đây.

Đề khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Ninh Thành

Câu 3. (2 điểm):

Lớp 6A có 40 học sinh. Cuối năm, số học sinh xếp loại khá chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 6/5 học sinh trung bình, còn lại là học sinh giỏi.

a) Tính số học sinh mỗi loại.

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi và học sinh khá so với học sinh cả lớp (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

De khao sat dau nam lop 7 mon Toan 2023 - THCS Ninh Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Ninh Thành

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247