Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Sử - THCS Nam Ninh 2018

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn lịch sử năm 2018 trường THCS Nam Ninh, huyện Cát Tiên có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Sử - THCS Nam Ninh 2018

De khao sat dau nam lop 8 mon Su - THCS Nam Ninh 2018

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Sử - THCS Nam Ninh 2018

A/ TRẮC NGIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)

1. C ; 2. B ; 3. D ; 4. A

II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)

1. cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

2. chiến tranh chinh phục

III/ Ghép ý cột A với ý cột B sao cho đúng nội dung: (1điểm)

1a, 2c, 3d, 4b

B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Đáp án

Điểm

- Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ lớn. Trong khi đó chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu.

1

- Vào nửa sau thế kỷ XIX, các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược.

 

1

- Thực dân Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện. Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia. Tây Ban Nha rồi Mỹ chiếm Philippin. Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính Inđônêxia. Xiêm là vùng đệm giữa Anh và Pháp.

1

Câu 2: (4 điểm) Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thế kỷ XVIII thể hiện ở những điểm nào? Vì sao cách mạng lại nổ ra?  

Đáp án

Điểm

- Vua Lu-I XVI lên ngôi năm 1774, chế độ quân chủ ngày càng suy yếu do:

1

Số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được nên nhà vua phải thu nhiều thuế.

1

Công thương nghiệp đình đốn làm nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp.

1

- Tình hình trên đã thôi thúc nhân dân đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, riêng mùa xuân năm 1789 có hàng trăm cuộc nổi dậy của nông dân và bình dân thành thị.

1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 8 môn Sử - THCS Nam Ninh 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!