Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán THCS Thanh Xuân 2019

Đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Toán lớp 9 trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội năm học 2019 - 2020.

Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán THCS Thanh Xuân 2019

Câu 4. 1. Cho hình thang ABCD biết góc A = 900, góc D = 900 và AB < DC. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại O

a) Cho AB = 9cm và AD = 12 cm. Hãy

Tính tỉ số lượng giác của các góc nhọn và cạnh BD của tam giác ADB

Tính độ dài các đoạn thẳng AO, DO và AC

De khao sat dau nam lop 9 mon Toan THCS Thanh Xuan 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán THCS Thanh Xuân 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!