Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Xuân Đỉnh 2022

Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 9 trường THCS Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Xuân Đỉnh 2022

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH.

a) Cho biết BH = 4cm. CH = 9cm. Tinh độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b) Vẽ HE vuông góc với AB: HF vuông góc với AC (E = .AB,F = AC).

Chứng minh: AE. AB = HB. HC

c) Chứng minh: AB’ + CH’ = AC? + BH

d) Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tia AM cắt đoạn thẳng EF tại D.

De khao sat dau nam lop 9 mon Toan - THCS Xuan Dinh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Xuân Đỉnh 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247