Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Văn - THCS Tam Hưng 2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Thanh Oai năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Văn - THCS Tam Hưng 2019

Câu 2 (2đ)

a. Em đã được học mấy phương châm hội thoại? Hãy kể tên các phương châm hội thoại đó?

b) Trong đoạn truyện sau, nhân vật cai lệ đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao?

“Chị Dậu run run:

- Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất…             

De khao sat dau nam lop 9 mon Van - THCS Tam Hung 2019

Đáp án đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Văn - THCS Tam Hưng 2019

De khao sat dau nam lop 9 mon Van - THCS Tam Hung 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn Văn - THCS Tam Hưng 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!