Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 trường THPT Chu Văn An

Các em cùng tham khảo đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 12 của trường THPT Chu Văn An - Sở GD Đào Tạo Đồng Tháp đã được cập nhật chi tiết bên dưới.

Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 trường THPT Chu Văn An

Question 1: A. good                       B. flood             C. wood                    D. book

Question 2: A. plants                      B. animals         C. seasons               D. trees

Question 3: A. team                       B. already         C. ease                     D. appeal

Question 4: A. character                B. chemist        C. church                  D. scholar 

Question 5: A. expected                 B. decided        C. attracted               D. engagedDe khao sat dau nam mon Anh lop 12 truong THPT Chu Van AnDe khao sat dau nam mon Anh lop 12 truong THPT Chu Van AnDe khao sat dau nam mon Anh lop 12 truong THPT Chu Van An

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 trường THPT Chu Văn An

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!