Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 có đáp án.

Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 14: Cho các chất sau: NaOH , HCl , NaCl , H2SO4 . Điều nào sau là đúng ?

A. HCl, NaCl thuộc hợp chất muối     B. dung dịch NaOH là bazơ và làm quì tím hóa xanh

C. NaCl , H2SO4 là các axit           D. dung dịch HCl là bazơ và làm quì tím hóa xanh

Câu 15: 500 ml dung dịch NaOH 1,0 M có số mol tương ứng là

A. 1,2 mol             B. 6,0 mol                      C. 0,5 mol                D. 0,6 mol

De khao sat dau nam mon Hoa lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam mon Hoa lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De khao sat dau nam mon Hoa lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2021

Đáp án Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu  Đáp án Câu  Đáp án Câu  Đáp án Câu  Đáp án
Câu 1 A Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 C
Câu 2 A Câu 12 A Câu 22 B Câu 32 B
Câu 3 A Câu 13 A Câu 23 A Câu 33 D
Câu 4 D Câu 14 B Câu 24 C Câu 34 D
Câu 5 C Câu 15 C Câu 25 B Câu 35 C
Câu 6 A Câu 16 A Câu 26 B Câu 36 D
Câu 7 C Câu 17 B Câu 27 B Câu 37 D
Câu 8 D Câu 18  B Câu 28 A Câu 38 C
Câu 9 B Câu 19 D Câu 29 C Câu 39 C
Câu 10 C Câu 20 B Câu 30 A Câu 40 C

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247