Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 9 năm 2022 - THCS Nam Từ Liêm

Đề khảo sát đầu năm lớp 9 năm học 2022 - 2023 môn Toán trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội gồm 5 câu cụ thể như sau:

Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 9 năm 2022 - THCS Nam Từ Liêm

a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 49;

b) Rút gọn biểu thức A;

c) Đặt P = AB. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.

Bài 4 (3,5 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt
AB, AD lần lượt tại E, F.

De khao sat dau nam mon Toan lop 9 nam 2022 - THCS Nam Tu Liem

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 9 năm 2022 - THCS Nam Từ Liêm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247