Đề khảo sát đầu năm môn Văn 11 Trường THPT Thuận Thành năm 2019 có đáp án

Mời các bạn tham khảo đề thi khảo sát đầu năm môn Văn 11 Trường THPT Thuận Thành năm 2019 có kèm đáp án chi tiết, cụ thể dưới đây.

Đề khảo sát đầu năm môn Văn 11 Trường THPT Thuận Thành năm 2019 có đáp án

Câu 1 (0.5 điểm) Xác định thể thơ của đoạn trích trên. Câu 2 (1.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích. Câu 3 (0.5 điểm) Anh/chị hiểu như thế nào về 3 dòng thơ cuối: đất nước đẹp mênh mang đất nước thấm tự nhiên đến tận cùng máu thịt chỉ riêng cho Người, chúng tôi dám chết

De khao sat dau nam mon Van 11 Truong THPT Thuan Thanh nam 2019 co dap an

Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Văn 11 Trường THPT Thuận Thành năm 2019

De khao sat dau nam mon Van 11 Truong THPT Thuan Thanh nam 2019 co dap an

>>> Tải đề thi và đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Văn 11 Trường THPT Thuận Thành năm 2019 có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!