Đề khảo sát đầu năm môn Văn lớp 10 THPT Nguyễn Trãi 2020

Các em tham khảo dưới đây chi tiết đề khảo sát đầu năm học 2020 - 2021 của trường THPT Nguyễn Trãi môn Ngữ Văn lớp 10

Đề khảo sát đầu năm môn Văn lớp 10 THPT Nguyễn Trãi 2020

I. ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn bản. (0,5 điểm)

Câu 2. Nếu thể loại của đoạn văn bản. (0,5 điểm)

Câu 3. Xác định các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn bản. Nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó. (1 điểm)

Câu 4. Nêu nội dung chính của đoạn văn bản trên. (1 điểm)

De khao sat dau nam mon Van lop 10 THPT Nguyen Trai 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Văn lớp 10 THPT Nguyễn Trãi 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!