Đề khảo sát đầu năm môn Văn lớp 11 năm 2018 THPT Thuận Thành 1

Tham khảo dưới đây đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 11 năm 2019 của trường THPT Thuận Thành số 1. Đề gồm có hai phần: Đọc hiểu và Làm văn với thời gian làm bài là 120 phút.

Đề khảo sát đầu năm môn Văn lớp 11 năm 2018 THPT Thuận Thành 1

Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn thơ?

Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển 
Xanh trời, xanh của những giấc mơ …

De khao sat dau nam mon Van lop 11 nam 2018 THPT Thuan Thanh 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Văn lớp 11 năm 2018 THPT Thuận Thành 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!