Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành số 3 năm 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3 của Sở GD Bắc Ninh năm học 2018-2019 đã được cập nhật chi tiết, các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành số 3 2018-2019

Câu 16: Trong các khẳng định sau, khằng định nào đúng?

A.hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song

B. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một đường thẳng thì chéo nhau

C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

De khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh so 3 nam 2018-2019De khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh so 3 nam 2018-2019De khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh so 3 nam 2018-2019De khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh so 3 nam 2018-2019De khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh so 3 nam 2018-2019

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành số 3 năm 2018-2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!