Đề khảo sát lớp 10 môn Địa năm 2019 - THPT Liễn Sơn

Đề thi khảo sát kiến thức môn Địa lý lớp 10 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề khảo sát lớp 10 môn Địa năm 2019 - THPT Liễn Sơn

Câu 8: Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực cho thấy ngành trồng trọt nước ta đang.

A. Phát triển đa dạng cây trồng.                          B. Phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới.

C. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.               D. Tận dụng triệt để tài nguyên đất.

Câu 9: Nguyên nhân quan trọng làm cho cơ cấu công nghiệp nước ta thay đổi là.

A. Sức ép thị trường trong và ngoài nước.         B. Sự phân bố của tài nguyên thiên nhiên.

C. Sự phát triển và phân bố của dân cư.            D. Tay nghề lao động ngày càng được nâng cao.

De khao sat lop 10 mon Dia nam 2019 - THPT Lien Son

Đáp án đề khảo sát lớp 10 môn Địa năm 2019 - THPT Liễn Sơn

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 điểm)

132

1

C

485

1

C

132

2

B

485

2

D

132

3

D

485

3

D

132

4

C

485

4

D

132

5

A

485

5

A

132

6

A

485

6

B

132

7

B

485

7

D

132

8

B

485

8

A

132

9

A

485

9

B

132

10

D

485

10

B

132

11

D

485

11

C

132

12

C

485

12

C

132

13

B

485

13

A

132

14

D

485

14

B

132

15

A

485

15

A

132

16

C

485

16

C

209

1

A

570

1

C

209

2

C

570

2

B

209

3

B

570

3

D

209

4

D

570

4

B

209

5

A

570

5

A

209

6

B

570

6

D

209

7

C

570

7

A

209

8

A

570

8

D

209

9

B

570

9

B

209

10

A

570

10

C

209

11

C

570

11

C

209

12

B

570

12

C

209

13

D

570

13

D

209

14

C

570

14

A

209

15

D

570

15

B

209

16

D

570

16

A

357

1

A

628

1

D

357

2

D

628

2

B

357

3

C

628

3

C

357

4

D

628

4

B

357

5

B

628

5

B

357

6

A

628

6

A

357

7

B

628

7

D

357

8

D

628

8

A

357

9

A

628

9

C

357

10

C

628

10

D

357

11

B

628

11

C

357

12

D

628

12

A

357

13

C

628

13

B

357

14

C

628

14

A

357

15

B

628

15

D

357

16

A

628

16

C

II. PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm)

Câu hỏi

Nội dung

điểm

1

Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.

- Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả:

      + Gây sức ép đến tài nguyên, môi trường.

      + Dân số đông gây khó khăn cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông,…

      + Dân số đông, số người trong độ tuổi lao động nhiều đặt ra vấn đề nan giải cho giải quyết việc làm và trật tự xã hội.

- Những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.

      + Thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chất lượng về văn hóa, giáo dục, y tế,… được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện.

      + Giảm sức ép và góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường.

      + Góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, đảm bảo trật tự và an ninh xã hội.

3điểm

 

 

0,5

0,5

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

0,5 

0,5

2

a. vẽ BĐ cột, có đầy đủ các thông tin: tên BĐ, bảng chú giải, ..... nếu thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm

b.  Nhận xét

- Tỉ số giới tính có sự chênh lệch giữa các vùng . (dẫn chứng)

- Nhìn chung tỉ lệ nam ít hơn tỉ lệ nữ. Tuy nhiên, tỉ số giới tính không giống nhau giữa các vùng. 

2,0

 

 

0,5 

 

0,5

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát lớp 10 môn Địa năm 2019 - THPT Liễn Sơn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!