Đề khảo sát lớp 11 môn Toán THPT Đoàn Thượng 2019 - Có đáp án

Đề kiểm tra sát hạch năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2019 - 2020.

Đề khảo sát lớp 11 môn Toán THPT Đoàn Thượng 2019 

Câu 1: Từ các chữ số ; ;  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có  chữ số khác nhau đôi một?

Câu 2: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có bốn con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?

De khao sat lop 11 mon Toan THPT Doan Thuong 2019 - Co dap an

Đáp án đề khảo sát lớp 11 môn Toán THPT Đoàn Thượng 2019

De khao sat lop 11 mon Toan THPT Doan Thuong 2019 - Co dap an

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát lớp 11 môn Toán THPT Đoàn Thượng 2019 - Có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247