Đề khảo sát môn Toán lớp 11 đầu năm THPT Nguyễn Viết Xuân năm 2018

Mời các em tham khảo dưới đây đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm 2018 của trường THPT Nguyễn Viết Xuân. Đề gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm đã được cập nhật chi tiết.

Đề khảo sát môn Toán lớp 11 đầu năm THPT Nguyễn Viết Xuân năm 2018

Câu 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Phép quay tâm o góc quay 90 ° và phép quay tâm O góc quay -90° là hai phép quay giống nhau.

B. Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O, góc quay 180°.

C. Qua phép quay Q(O,φ) điểm O biến thành chính nó.

D. Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O, góc quay -180°.

De khao sat mon Toan lop 11 dau nam THPT Nguyen Viet Xuan nam 2018


De khao sat mon Toan lop 11 dau nam THPT Nguyen Viet Xuan nam 2018De khao sat mon Toan lop 11 dau nam THPT Nguyen Viet Xuan nam 2018De khao sat mon Toan lop 11 dau nam THPT Nguyen Viet Xuan nam 2018De khao sat mon Toan lop 11 dau nam THPT Nguyen Viet Xuan nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát môn Toán lớp 11 đầu năm THPT Nguyễn Viết Xuân năm 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247