Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành 2023

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2023-2024 trường THPT Thuận Thành, Bắc Ninh.

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2023 THPT Thuận Thành

Câu 1. Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Công bội q của cấp số nhân đã cho

Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau?

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

De KSCL dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 2023

De KSCL dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 2023

De KSCL dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 2023

De KSCL dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 2023

De KSCL dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 2023

De KSCL dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 2023

Đáp án Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2023 THPT Thuận Thành

De KSCL dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 2023

  Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247