Đề kì 2 lớp 9 môn Văn 2022 - Quận Bắc Từ Liêm

Cùng tham khảo đề thi học kì 2 môn Văn lớp 9 năm học 2021 - 2022 của phòng giáo dục quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội dưới đây.

Đề kì 2 lớp 9 môn Văn 2022 - Quận Bắc Từ Liêm

1. Những câu thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Của ai? Cho biết mạch cảm xúc của bài thơ đó.

2. Chỉ ra một thành ngữ và nêu ý nghĩa của thành ngữ đó trong đoạn thơ.

3. Trong đoạn thơ trên, hãy chọn một dòng thơ mà em ấn tượng nhất và giải thích vì sao?

4. Viết đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch khoảng 12 câu để làm rõ những đức tính cao
đẹp của “người đồng mình và mong muốn của cha với con được thể hiện trong đoạn thơ trên.

Đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán và phép thế để liên kết (gạch chân và chú thích rõ).

5. Trong đoạn thơ, người cha khuyên con cần có lẽ sống cao đẹp. Ghi tên một tác phẩm đã
học trong chương trình Ngữ văn 9 cũng ca ngợi lẽ sống cao đẹp của con người. Nêu rõ tên tác giả:

De ki 2 lop 9 mon Van 2022 - Quan Bac Tu Liem

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề kì 2 lớp 9 môn Văn 2022 - Quận Bắc Từ Liêm

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!