Đề kì 2 môn Văn lớp 9 - Quận Ba Đình 2022

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn ngữ văn năm học 2021 - 2022 của phòng giáo dục quận Ba Đình, Hà Nội.

Đề kì 2 môn Văn lớp 9 - Quận Ba Đình 2022

Trong bài thơ "Nói với con" của Y Phương có đoạn:

Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

Người đồng minh tự đục đả kể cao quê hương

Côn quê hương thì làm phong tục

(Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập hai - NXB Giáo dục)

Câu 1: (0.75 điểm) Bài thơ “Nói với con” sáng tác năm nào? Hãy nêu chính xác tên một bài thơ khác trong chương trình Ngữ văn lớp 9 ra đời cùng thời kì ấy, và cho biết tác giả của bài thơ đó là ai.

Câu 2: (1.25 điểm) Trong hai dòng thơ: “Người đồng mình thô sơ da thịt / Chẳng mấy ai nho bẻ đâu con", nghệ thuật tương phản được thể hiện qua những cụm từ có ý nghĩa đối lập. Chỉ ra những cụm từ ấy và nêu rõ tác dụng.

De ki 2 mon Van lop 9 - Quan Ba Dinh 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Văn lớp 9 - Quận Ba Đình 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!