Đề kiểm tra 1 tiết HK1 lớp 9 môn Địa 2019 - THCS Ngân Thủy

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Địa lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường PTDTBT TH & THCS Ngân Thủy gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 lớp 9 môn Địa 2019 - THCS Ngân Thủy

4. Các vùng trồng cây công nghiệp nhiều nhất nước ta là:

       A. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

       B. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

       C. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

       D. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

5. Ngành công nghiệp trọng điểm nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta:

       A. Chế biến lương thực thực phẩm           B. Hóa chất

       C. Khai thác nhiên liệu                             D. Vật liệu xây dựng

De kiem tra 1 tiet HK1 lop 9 mon Dia 2019 - THCS Ngan Thuy

Viết bình luận: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 lớp 9 môn Địa 2019 - THCS Ngân Thủy

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!