Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 10 - Trường Phổ thông THSP Tràng An 2020

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 10 của Trường Phổ thông THSP Tràng An năm học 2020 - 2021 được cập nhật dưới đây, các em tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 10 - Trường Phổ thông THSP Tràng An 2020

Câu 1. Điều nào sau đây đúng khi nói về các nguyên tố vi lượng?

1. Tuy cơ thể cần với một lượng rất nhỏ nhưng rất thiết yếu.

2. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sống trong cơ thể.

3. Là thành phần bắt buộc cấu tạo nên enzim trong cơ thể.

4. Được cơ thể sử dụng dưới dạng ion dương.

De kiem tra 15 phut mon Sinh lop 10 - Truong Pho thong THSP Trang An 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 10 - Trường Phổ thông THSP Tràng An 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!